ODZYSKAJ DO 250zł

Wypełnij formularz i załącz pliki

Ile okien państwo kupili?*

Zwrot obejmuje 5 okien na jeden rachunek bankowy

Dane osobowe

(w przypadku problemów ze zwrotem)

Dane adresowe

Dane bankowe

Proszę szukać tych informacji na stronie internetowej swojego banku lub bezpośrednio w banku
IBAN musi się składać z dwucyfrowego kodu kraju oraz 26-cyfrowego numeru konta bankowego.

Ankieta

Załączniki

Przesłane pliki